POLBIOTECH LABORATORIUM

Zespół specjalistów praktyków

ZESPÓŁ LABORATORIUM

wstecz  >

Stały zespół POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. tworzy obecnie 6 osób. Zespołem kieruje dr inż. Artur Olesienkiewicz - założyciel Laboratorium. Pracami Spółki kierują:

Artur Olesienkiewicz

Prezes zarządu Spółki, jednocześnie szef Laboratorium. Posiada wykształcenie wyższe - dr inż. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Ukończył studia na kierunku - biotechnologia, specjalność: biotechnologia przemysłowa. Od 2006 roku kieruje pracami Laboratorium. Odpowiedzialny za uruchomienie Laboratorium, planowanie i organizację badań, zaopatrzenie w odczynniki i sprzęt laboratoryjny, serwisowanie urządzeń laboratoryjnych w zakresie podstawowym, kontakty z klientami Laboratorium, interpretację wyników badań, formułowanie zaleceń i uwag dotyczących prowadzenia procesu biotechnologicznego, właściwy dobór obciążeń i składu dozowanych substratów, udział w analizach fizyko-chemicznych i inne. 
Autor dokumentacji systemu HACCP wymaganego w biogazowniach utylizujących odpady podlegające nadzorowi weterynaryjnemu. 
Autor lub współautor kilkunastu publikacji i prezentacji branżowych.
 

Albert Stęchlicki

Kieruje pracami POLBIOTECH LABORATORIUM w funkcji wiceprezesa. Posiada wykształcenie wyższe - mgr ochrony środowiska ze specjalnością - zarządzanie środowiskiem. Na rynku usług dla biogazowni od 2010 roku. Odpowiedzialny za: rozwój nowych projektów biogazowych, ocenę lokalizacji pod kątem możliwości realizowania projektów biogazowych, prowadzenie negocjacji z kontrahentami oraz jednostkami samorządowymi, ustalanie warunków dotyczących dostaw surowców, korzystania ze środowiska, przyłączy, cieczy pofermentacyjnej itp., przeprowadzenie analiz prawnych ze współpracy ze specjalistami, organizowanie procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz środowiskowych, przygotowywanie sprawozdań do urzędów. Wykonuje wybrane badania i analizy laboratoryjne.
 
 

Paulina Klapczyńska

Kierownik Laboratorium, Biotechnolog, wykształcenie wyższe - magister inżynier.  Ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – na kierunku ochrona środowiska. Paulina pracuje w Laboratorium od chwili powstania (2014 rok), wcześniej pracowała w zespole laboratorium Biogaz Zeneris. Dzięki długiemu stażowi pracy i  wieloletniej praktyce, posiada wiedzę i doświadczenie aby wykonywać wszystkie oferowane przez Laboratorium badania i analizy. Specjalizuje się w analizie profilu lotnych kwasów tłuszczowych przy użyciu chromatografu gazowego oraz badań biogazodochodowości.
 

Monika Marszewska

Biotechnolog. Posiada wykształcenie wyższe - magister inżynier. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Monika dołączyła do Zespołu Laboratorium w 2015 roku, po rocznym stażu. Szybko pozyskała umiejętności potrzebne do wykonywania wszystkich badań i analiz oferowanych przez nasze Laboratorium. Specjalizuje się w badaniach mikrobiologicznych oraz oznaczeń suchej masy i suchej masy organicznej. Odpowiedzialna jest również za przegląd sprzętu laboratoryjnego i jego kalibrację. Przygotowuje także materiały promocyjne dla POLBIOTECH LABORATORIUM.
 

Krzysztof Radom

Laborant konsultant, wykształcenie wyższe - magister. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2008 roku prowadził działalność gospodarczą z zakresu energetyki odnawialnej, ukończył również studia podyplomowe z odnawialnych źródeł energii na Politechnice Wrocławskiej. Do zespołu Laboratorium dołączył w 2013 roku. Wykonuje wybrane analizy, w szczególności oznaczenie parametru FOS/TAC. Kontaktuje się na bieżąco z obsługiwanymi biogazowniami, wspiera spółkę w zakresie marketingu i promocji.          
 

Martyna Albrecht

Biotechnolog, wykształcenie wyższe - magister inżynier. Martyna jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku biotechnologia. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobyła pracując jako stażysta biotechnolog w firmie Masterspharm w Poznaniu oraz odbywając staż w dziale technologii w firmie Hellena Colian w Opatówku. Do naszego Zespołu dołączyła w 2017 roku. Wykonuje szereg badań i analiz oferowanych przez Laboratorium, w szczególności odpowiada za oznaczenia stężenia azotu amonowego i ogólnego.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami.
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania