PRODUKTY DLA BIOGAZOWNI

Kompleksowe usługi dla biogazowni, to również szeroki wachlarz produktów i materiałów eksploatacyjnych dla biogazowni

{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU ZAMÓWIENIA PRODUKTU:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU:

Posiadamy w ofercie preparaty do zakiszania firmy POLSIL. Są to preparaty bakteryjne. Zalecane do konserwacji wszystkich gatunków roślin: lucerny, traw, koniczyny kukurydzy i odpadów przemysłu rolno-spożywczych (np. wysłodków buraczanych, odsortu z kukurydzy).
MICROSILE® zawiera właściwy poziom bakterii do zakiszania w optymalnych i mniej sprzyjających warunkach pogodowych i technologicznych. Pozwala on uzyskać szybkie przejście do pH poniżej 4, a tym samym uniknięcia niepożądanej fermentacji i strat składników pokarmowych zakiszanych roślin. MICROSILE® w swym składzie zawiera mieszankę bakterii efektywnie poprawiających proces zakiszania, a wzajemne oddziaływanie i współdziałanie poszczególnych szczepów bakteryjnych zwiększa ich skuteczność działania.
Korzyści ze stosowania tego preparatu to:
  1. ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie,
  2. szybkie obniżenie pH kiszonki i przyspieszenie konserwacji,
  3. hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w kiszonce (mniej mikotoksyn np. ochratoksyna),
  4. zwiększenie stabilności kiszonki, co oznacza zmniejszenie ryzyko psucia kiszonki.
Drugim preparatem w naszej ofercie jest LACTOSIL BIOGAZ. Preparat przeznaczony do kiszenia całych roślin kukurydzy na potrzeby biogazowni. Zawiera tylko bakterie heterofermentatywne szczególnie wskazane do sporządzania kiszonek przeznaczonych do biogazowni. Kiszonka sporządzana z udziałem LACTOSIL BIOGAZ jest idealnym substratem do produkcji biogazu. Produkty przemian zachodzących podczas kiszenia kukurydzy zostaną wykorzystane przez bakterie metanowe do produkcji biometanu. Dwa szczepy Lactobacillus buchneri wpływają na biogazodochodowść i zapewniają większą  trwałość tlenową kiszonki z kukurydzy. Nowy szczep Lactobacillus buchneri A KKP 2047p ma zdolności do syntezy 1,2 propanodiolu i zdolności do jego metabolizowania i syntezy kwasu propionowego.
 
586009e10903bccf523f41ccd04d49fe_object1204906943.png
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania